Mac OS X 10.5, 10.6: Så här säkerhetskopierar och återställer du filer

Så här säkerhetskopierar och återställer du filer i Mac OS X v10.5 or 10.6.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Du bör regelbundet säkerhetskopiera systemet och se till att du har flera kopior av viktiga, oersättliga filer. Om du inte har säkerhetskopior av dina filer finns de bara på Mac-datorn.

Tips! Du bör även se till att du minst har en säkerhetskopia av dina viktiga filer på en annan fysisk plats (dvs. inte på datorn). En enkel metod för säkerhetskopiering är att kopiera viktiga filer till iCloud.

Använda Time Machine

I OS X ingår Time Machine . Med det här programmet kan du automatiskt säkerhetskopiera ditt system och viktiga filer till en separat hårddisk eller nätverksvolym. Time Machine har ett intuitivt gränssnitt för återställning av dina filer eller hela ditt system.

Använda Skivverktyg

Det här är en alternativ säkerhetskopieringsmetod som skapar en skivavbildning av allt som finns på Mac OS X-hårddisken. Med den här metoden behålls de unika attributen för dina filer, till exempel behörigheter, ACL och UUID. Säkerhetskopiering med skivavbildning är en bra metod när säkerhetskopian ska sparas på en annan plats.

Du kan spara den externa disken på en annan plats (inte vid datorn). Om den externa disken inte har plats för ytterligare säkerhetskopior bör du använda en annan disk eller frigöra utrymme på disken genom att ta bort tidigare säkerhetskopior.

Instruktioner för säkerhetskopiering till en extern hårddisk med Skivverktyg

 1. Anslut en extern hårddisk (FireWire eller USB) som har tillräckligt mycket ledigt utrymme för minst en kopia av innehållet på din Macintosh HD.
 2. Starta upp från installations-DVD:n för Mac OS X 10.5 eller 10.6. (Sätt i skivan, starta om datorn och håll ner tangenten C.)
 3. Välj språk. Starta inte en installation.
 4. Välj Skivverktyg på menyn Verktyg.
 5. Välj vilken hårddisk du vill säkerhetskopiera (källdisken, till exempel Macintosh HD) i källpanelen till vänster.
 6. Klicka på alternativet Kontrollera skiva för att felsöka hårddisken. Om du hittar ett problem ska du klicka på alternativet Reparera skiva för att åtgärda problemet.
 7. Klicka på knappen Ny avbild i verktygsfältet.
 8. Skriv in ett namn, till exempel ”20090415 Macintosh HD säkerhetskopia”. Om du daterar säkerhetskopian är det enkelt att se när den skapades.

  Obs! Om du vill ha ett ytterligare säkerhetsskydd kan du kryptera skivavbilden. På popupmenyn Kryptering väljer du 128-bitars eller 256-bitars AES-kryptering. När du uppmanas att lösenordsskydda krypteringen kan du ta hjälp av lösenordsassisten eller läsa mer i den här artikeln om hur du väljer ett bra lösenord.
   
 9. Kontrollera att målplatsen är på din externa hårddisk och klicka sedan på Spara när du vill fortsätta.
 10. Ange administratörsnamnet och lösenordet om du uppmanas till det. Avbildningsprocessen startas. Hur lång tid avbildningsprocessen tar beror till exempel på mängden data på din Macintosh HD. Beroende på olika faktorer avbildas ungefär 1 GB per minut.
 11. När avbildningsprocessen är klar ska du välja den nyligen skapade skivavbilden i enhetspanelen.  Välj därefter Bilder > Avsök bild för återskapande.. i menyraden och låter sökningen gå klart.
 12. Avsluta Skivverktyg (tryck kommando-Q). Avsluta Mac OS X-installeraren genom att trycka på kommando-Q. Du blir ombedd att starta om datorn.

Återställa innehållet från en skivavbildning till din Mac OS X-hårddisk

Obs! Om Mac-datorn du återställer inte är samma Mac-dator som du gjort skivavbildningen på, använder du Flyttassistenten istället för Skivverktyg när du flyttar tillbaka data till din Mac.

Viktigt! Åtgärderna nedan skriver över data med samma namn och på samma plats, till exempel filer på skrivbordet eller i hemmappen.

 1. Anslut den externa disken där säkerhetskopian finns.
 2. Starta upp från installations-DVD:n för Mac OS X 10.5 eller 10.6. (Sätt i skivan, starta om datorn och håll ner tangenten C.)
 3. Välj språk. Starta inte en installation.
 4. Välj Skivverktyg på menyn Verktyg.
 5. Välj den interna Mac OS X-hårddisk som du vill återställa till.
 6. Klicka på fliken Återskapa.
 7. Dra din interna hårddisk till fältet Mål:.
 8. Klicka på knappen Bild... bredvid fältet Källa:.
 9. Navigera till den säkerhetskopierade avbildning som du vill återställa (som finns på din externa disk).
 10. Klicka på Öppna om du vill fortsätta.
 11. Klicka på knappen Återställ. Bekräfta att du vill Återskapa på skiva genom att klicka på Återställ igen. Alla data med samma namn och på samma plats på Mac OS X-volymen ersätts med data från säkerhetskopian.
 12. Ange ditt administratörsnamn och lösenord om du uppmanas till det. Om den säkerhetskopierade avbilden är krypterad anger du lösenordet om du uppmanas till det. Hur lång tid det tar att återställa från avbilden beror bland annat på mängden data på avbilden.

Säkerhetskopiera filer manuellt

Du kan även manuellt dra filer från din Mac OS X-volym till en extern lagringsenhet eller nätverksvolym. Du kan även bränna säkerhetskopior på tomma CD- eller DVD-skivor i Finder. De filer som är viktigast att säkerhetskopiera finns vanligtvis i Hemmappen. Mac OS X och program från tredje part kan vid behov återinstalleras från originalskivorna eller källavbildningarna.

En IMAP-baserad e-posttjänst som iCloud är ett bra sätt att säkerhetskopiera e-postmeddelanden till en annan plats än din dator. 

Om du vill kontrollera dina säkerhetskopior använder du Skivverktyg för att kontrollera de säkerhetskopierade avbilderna:

 1. Välj Avbilder > Kontrollera... i Skivverktyg.
 2. Gå till platsen där den säkerhetskopierade avbilden ligger.
 3. Klicka på den avbild som du vill kontrollera.
 4. Klicka på Kontrollera. 

Obs! Information om säkerhetskopiering med Mac OS X 10.4 hittar du i den här artikeln istället.

Publiceringsdatum: