Specialtangent för VoiceOver

Specialtangenten för VoiceOver är en tangent eller en rad tangenter som du trycker på samtidigt som en eller flera andra tangenter när du vill ange VoiceOver-kommandon. Du kan ställa in skiftlåstangenten som specialtangent för VoiceOver, eller att kontroll- och alternativtangenterna ska tryckas ned samtidigt.

VoiceOver-kommandon visas som VO-tangent. VO står för den specialtangent för VoiceOver som ställts in under kategorin Allmänt i VoiceOver-verktyg. VoiceOver-kommandot VO-skift-M, till exempel, innebär att du ska trycka på specialtangenten för VoiceOver, skifttangenten och M samtidigt. Beroende på vilken specialtangent för VoiceOver du använder trycker du antingen på skiftlåstangenten, skift och M eller kontroll-alternativ-M.

När specialtangenten för VoiceOver är låst behöver du inte trycka ned den. Det gör det lättare att ange VoiceOver-kommandon. Om du vill skriva in VO-skift-M skulle du till exempel trycka på bara skifttangenten och M samtidigt. Om du vill låsa specialtangenten för VoiceOver trycker du på VO-; (tryck igen för att låsa upp specialtangenten).

Tryck snabbt två gånger på skiftlåstangenten om du vill kunna använda skiftlåstangenten till att skriva in versaler när specialtangenten för VoiceOver är inställd på skiftlås.