macOS High Sierra

Navigera i programfönster med fönsterpunkter

Du kan snabbt navigera i programfönster med hjälp av fönsterpunkter. VoiceOver skapar automatiskt ett antal fönsterpunkter för ett programfönster, som baseras på fönstrets utseende, och listar dem sedan i rotorn. Fönsterpunkter består av nyckelområden från ett programfönster, t.ex. sökfält eller sidofält.

Du kan skapa egna fönsterpunkter som du kan använda till att markera de knappar eller områden i ett fönster som du använder ofta.

  • Om du vill visa en lista över fönsterpunkter för det aktuella programfönstret öppnar du rotorn genom att trycka på VO-U. Tryck sedan på vänster- eller högerpiltangenten tills du hör Fönsterpunkter.

  • Skapa en fönsterpunkt för ett objekt i fokus genom att trycka på VO-kommando-skift-}. Du kan skapa ett obegränsat antal fönsterpunkter för ett programfönster. Den senast använda fönsterpunkten visas längst upp i listan över fönsterpunkter i rotorn.

  • Om du vill ta bort en fönsterpunkt som du har skapat trycker du på VO-kommando-skift-{.

Om utseendet på ett programfönster ändras radikalt och VoiceOver inte kan hitta en fönsterpunkt som förut fanns på sidan skapar programmet en ny som liknar den ursprungliga.