macOS High Sierra

Höra en sammanfattning av en webbsida

Hör hur många rubriker, länkar, tabeller, landmärken, områden med live-material med mera som finns på en webbsida.

  • Tryck på VO-skift-I.

    VoiceOver läser bara upp statistiken för de typer av objekt som finns i rotorn när webbsidor visas.

Om du vill ställa in att sammanfattningen läses upp automatiskt när en webbsida öppnas öppnar du VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat). Klicka på kategorin Webb och sedan på Sidan läses in.