macOS High Sierra

Panelen Tryck under kategorin Bildeffekter

Använd panelen Tryck i kategorin Bildeffekter i VoiceOver-verktyg till att anpassa genomskinligheten för den nedtonade bakgrunden runt fokusområdet. Panelen visas bara om det finns en styrplatta.

Du öppnar VoiceOver-verktyg genom att först trycka på kommando-F5 så att VoiceOver aktiveras och sedan trycka på VO-F8.

Bakgrundens genomskinlighet

Öka eller minska genomskinligheten för den nedtonade bakgrunden runt fokusområdet genom att dra skjutreglaget mot 0 eller 100 procent.

Om du ökar genomskinligheten blir bakgrundsfärgen ljusare och du kan lättare se resten av skärmen.