macOS High Sierra

Tilldela VoiceOver-kommandon till gester

Anpassa vissa VoiceOver-gester genom att tilldela VoiceOver-kommandon till dem.

  1. Öppna VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat), klicka på kategorin Styrningar och sedan på Styrplatta.

  2. Se till att Aktivera styrplattestyrning är markerat och klicka sedan på Tilldela kommandon.

  3. Klicka på popupmenyn och välj en specialtangent, t.ex. kommando eller skift, som du vill använda med de anpassade gesterna.

  4. Interagera med tabellen Styrplattegestkommandon och navigera nedåt i kolumnen Styrplattegest tills du hör den gest som du vill anpassa. Mer information finns i Interagera med innehållsområden och grupper.

  5. Klicka på popupmenyn med kommandon i kolumnen Kommando, navigera bland de tillgängliga kommandona tills du hör det du vill använda och tryck på returtangenten.

    Använd menyn Anpassade kommandon till att tilldela skript och Automator-arbetsflöden till gester.

I VoiceOver finns en uppsättning standardgester som du inte kan ändra.