macOS High Sierra

Anpassa utförlighetsnivån för tal eller punktskrift

Som förval är detaljnivån för VoiceOver hög som hjälp till nya Mac- och VoiceOver-användare.

  1. Öppna VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat), klicka på kategorin Utförlighet och klicka sedan på Tal eller Punktskrift (om du använder en uppdateringsbar punktskriftsdisplay).

  2. Välj en annan förvald inställning och en utförlighetsnivå för enskilda reglage, till exempel kryssrutor eller rullningsområden.