macOS High Sierra

Tilldelningspanelen för styrplattestyrning

Använd kommandotilldelningspanelen för styrplattestyrning i panelen Styrplatta i VoiceOver-verktyg till att tilldela VoiceOver-kommandon till styrplattegester.

Du öppnar VoiceOver-verktyg genom att först trycka på kommando-F5 så att VoiceOver aktiveras och sedan trycka på VO-F8.

Popupmenyn Specialtangent

Klicka på popupmenyn och välj den specialtangent du vill använda med gester från popupmenyn. Som förval används ingen specialtangent.

Styrplattegest

Visar de gester du kan tilldela VoiceOver-kommandon till.

Kommando

Klicka på kommandofältet så visas popupmenyer för de olika typer av kommandon du kan tilldela till en gest.