macOS High Sierra

Webbkommandon

Använd följande kommandon till att utföra åtgärder som att navigera på och interagera med webbsidor. VO står för specialtangenten för VoiceOver.

Obs! När VoiceOver är aktiverat kan du ange VoiceOver-kommandon genom att använda Fn-tangenterna och siffertangenterna, tillsammans med specialtangenten för VoiceOver, som ett alternativ till att använda funktionstangenterna (F1 till F12). Om du t.ex. vill öppna VoiceOver-verktyg kan du trycka på kontroll-alternativ-Fn-8 (istället för kontroll-alternativ-F8).

Om du använder funktionstangenterna (F1 till F12) kan du behöva hålla ned Fn-tangenten, beroende på hur du ställer in funktionstangenternas beteende på inställningspanelen Tangentbord.

Flytta till nästa kolumn

VO-kommando-Y

Flytta till föregående kolumn

VO-kommando-skift-Y

Flytta till nästa ram

VO-kommando-F

Flytta till föregående ram

VO-kommando-skift-F

Flytta till nästa automatiska webbpunkt

VO-kommando-N

Flytta till föregående automatiska webbpunkt

VO-kommando-skift-N

Flytta till nästa webbpunkt

VO-kommando-skift-]

Flytta till föregående webbpunkt

VO-kommando-skift-[

Läsa från den aktuella positionen på en webbsida till slutet av sidan

VO-A

Läsa från början av en webbsida till den aktuella positionen

VO-B

Läsa en länkadress (URL)

VO-skift-U

Läsa nästa mening

VO-kommando-Page Down

Läsa föregående mening

VO-kommando-Page Up

Läsa webbsidestatistik

VO-skift-I

Ta bort en webbpunkt

VO-kommando-skift-{

Skapa en webbpunkt

VO-kommando-skift-}

Ställa in ett träffområde

VO-kommando-skift-}-}

Aktivera eller avaktivera grupperingen av objekt i en tabell

VO-kommando-=