macOS High Sierra

Exportera, importera och återställa inställningar

Du kan exportera, importera och återställa VoiceOver-inställningarna.

Tips: Om du vill använda dina inställningar på andra Mac-datorer och se till att du alltid har en uppdaterad kopia av dina aktuella inställningar tillgänglig använder du flyttbara inställningar. Mer information finns i Använda flyttbara inställningar.

Exportera inställningar

  1. Öppna VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat) och välj Arkiv > Exportera inställningar.

  2. Välj var du vill spara filen, välj typ av inställningar som ska exporteras från popupmenyn och klicka på Spara.

    Det förvalda filnamnet anger vilken typ av inställningar som har exporterats och har filnamnstillägget ”voprefs”. Filen innehåller inte eventuella ändringar du gör i inställningarna efter exporten.

Importera inställningar

  1. Öppna VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat) och välj Arkiv > Importera inställningar.

  2. Välj den inställningsfil du vill importera och klicka på Öppna.

    VoiceOver ersätter de aktuella inställningarna av den typen med de i filen. Om du importerar webbpunkter eller märkningar slår VoiceOver ihop dem med dina befintliga webbpunkter eller märkningar.

När du importerar inställningar importeras inte inställningar som inte längre är tillgängliga i VoiceOver.

Återställa inställningar

Återställ grundläggande, anpassade (t.ex. aktiva områden eller tilldelade tangentbordsstyrningstangenter) eller alla VoiceOver-inställningar till de förvalda värdena.

Viktigt: Exportera dina inställningar först så att du har en säkerhetskopia.

  • Öppna VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat), välj Arkiv och välj sedan ett återställningskommando.

Om de flyttbara inställningarna finns på en extern lagringsenhet, och du återställer de grundläggande eller alla VoiceOver-inställningar på datorn, kommer VoiceOver inte längre att känna igen enheten och VoiceOver-inställningar synkroniseras inte mellan datorn och enheten. Vill du synkronisera VoiceOver-inställningarna igen måste du ställa in enheten för flyttbara inställningar på nytt.