macOS High Sierra

Automatiskt använda VoiceOver i inloggningsfönstret

Ange i systeminställningarna att VoiceOver ska användas automatiskt i inloggningsfönstret för macOS.

  1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Användare och grupper och sedan på Inloggning.

    Om inställningspanelen Användare och grupper är låst låser du upp den genom att klicka på låssymbolen i det nedre vänstra hörnet av fönstret och ange ett administratörslösenord.

  2. Klicka på Inloggning och markera sedan Använd VoiceOver i inloggningsfönstret.

Du kan också aktivera och avaktivera den här funktionen i panelen VoiceOver i inställningspanelen Hjälpmedel.

Du kan själv aktivera VoiceOver i inloggningsfönstret genom att trycka på kommando-F5. Om datorn har en Touch Bar kan du hålla ned kommandotangenten och trycka snabbt tre gånger på Touch ID.