macOS High Sierra

Navigera med objektväljaren

Du kan använda objektväljaren till att snabbt navigera till text, reglage, länkar och grafik på skärmen.

Objektväljaren är en panel med listor över objekt som tomt rullningsområde, stängningsknapp, verktygsfält och delningsknapp med flera.
  1. Du visar objektväljaren genom att trycka på VO-I.

  2. Navigera bland objekten i listan med uppåt- och nedåtpiltangenterna.

    • Om du vet namnet på ett objekt, t.ex. att det finns en knapp som heter Stäng, börjar du skriva namnet så begränsas listan till bara de objekt som innehåller de bokstäverna. Om du vill visa alla objekt igen trycker du på backstegstangenten.

    • Om du inte hittar det objekt du söker lämnar du objektväljaren utan att göra något val genom att trycka på escapetangenten eller fn-tabb.

  3. Du väljer ett objekt och går till det genom att trycka på returtangenten eller mellanslagstangenten.

    Objektväljaren stängs.