macOS High Sierra

Höra textattributändringar

Du kan göra så att VoiceOver meddelar när textattribut ändras, t.ex. när text är i fetstil eller när den är kursiverad.

  1. Du öppnar utförlighetsrotorn genom att trycka på VO-V.

  2. Tryck på vänster eller höger piltangent tills du hör Textattribut och den aktuella inställningen.

  3. Tryck på uppåtpil eller nedåtpil tills du hör rätt inställning, t.ex. Spela upp ljud.

  4. Du stänger rotorn genom att trycka på escapetangenten eller fn-tabb.

Du kan också välja inställningar för textattribut på panelen Text under kategorin Utförlighet i VoiceOver-verktyg.

Om du vill höra detaljer om textstilen närmast VoiceOver-pekaren trycker du på VO-T.

Om du använder flyttbara inställningar på en gästdator när du ändrar inställningar för textattribut sparas inställningarna till de flyttbara inställningarna och inte på gästdatorn.