macOS High Sierra

Navigera på webbsidor i DOM- eller gruppläge

I VoiceOver finns två lägen du kan använda till att navigera på webbsidor: med en webbsidas DOM (Document Object Model) eller med grupperade relaterade objekt. Du kan välja ett läge som förval och sedan enkelt byta läge efter behov.

Ställa in det förvalda navigeringsläget

  • Öppna VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat), klicka på kategorin Webb, klicka på Navigering och välj sedan DOM-ordning eller Gruppera objekt.

Växla mellan navigeringslägen

Gör något av följande:

  • Tryck på VO-H-H när VoiceOver är aktiverat så att menyn Kommandon visas. Begränsa kommandolistan genom att skriva ”dom” och välj sedan ”Växla webbnavigerings-DOM eller -grupp”.

  • Använd VoiceOver-verktyg till att tilldela kommandot Växla webbnavigerings-DOM eller -grupp till en tangent. Använd sedan den tangenten till att växla mellan de två lägena när du surfar på webbsidor. Mer information finns i Tilldela VoiceOver-kommandon till tangenter på tangentbordet eller det numeriska tangentbordet.

Navigera med DOM

När du navigerar med DOM flyttar du åt vänster och höger i den ordning som webbsidans skapare har angett. (Förflyttning uppåt eller nedåt i DOM-läge beror på de objekt som finns i rotorn när webbsidor visas.)

  • Om en webbsida innehåller listor navigerar du bland listobjekten genom att trycka på specialtangenten för VoiceOver och piltangenterna (du behöver inte interagera med listan).

Navigera med grupperade objekt

När du navigerar med grupper flyttar du i valfri riktning så att du får en bättre känsla för innehållet.

  • Om en webbsida innehåller listor interagerar du med listan när du vill navigera bland listobjekten. Du behöver inte interagera med grupper som endast innehåller ett objekt.

När du navigerar i en lista meddelar VoiceOver antalet objekt i listan och när programmet har nått slutet av listan.

Om du använder VoiceOver-gester påverkar det aktuella webbnavigeringsläget hur du navigerar på webbsidor med gestrotorn. I DOM-läge flyttas du till föregående eller nästa förekomst av det objekt som matchar den aktuella rotorinställningen om du snabbt drar uppåt eller nedåt. I gruppläge flyttas du till föregående eller nästa grupp av relaterade objekt när du drar uppåt eller nedåt.