macOS High Sierra

Rulla till innehåll

Du kan rulla till innehåll med ett VoiceOver-kommando eller VoiceOver-gester.

Använda ett VoiceOver-kommando

 1. Interagera med ett rullningsområde.

 2. Börja rulla genom att trycka på VO-skift-S.

  Det går inte att använda andra VoiceOver-kommandon medan du rullar.

 3. Rulla i innehållet. Om en ljudeffekt spelas upp går det inte att rulla längre.

  • Rulla uppåt och nedåt eller åt vänster och höger: Tryck på piltangenterna.

  • Rulla en sida i taget: Rulla vertikalt genom att trycka på knappen Page Up eller Page Down. Rulla horisontellt genom att trycka på skift-Page Up eller skift-Page Down.

 4. Du slutar rulla genom att trycka på escapetangenten eller fn-tabb.

Använda VoiceOver-gester

 • Om du vill rulla en sida i taget drar du med tre fingrar uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.

 • Om du vill höra antalet sidor eller rader som visas på den aktuella sidan trycker du med tre fingrar. VoiceOver säger t.ex. att det är sidan 4 av 15 och den horisontella sidan 1 av 2.

 • På panelen Styrplattestyrning i VoiceOver-verktyg kan du markera en kryssruta så att innehållet (inte rullningslisten) rullas nedåt eller uppåt. I vanliga fall när du flyttar rullningslisten nedåt eller uppåt flyttas innehållet i motsatt riktning. När det här alternativet är markerat flyttas innehållet i samma riktning som du rullar.

När du interagerar med innehållet rullar VoiceOver-pekaren automatiskt när det navigerar i innehållet.