macOS High Sierra

Använda Dock

Använd Dock till att öppna program, dokument, mappar och travar.

Om styrplattestyrning är aktiverat kan du navigera i menyer och använda Dock med hjälp av gester.

Navigera i Dock

  • Du flyttar VoiceOver-pekaren till Dock genom att trycka på VO-D. Du kan också trycka snabbt två gånger nära nedre kanten av styrplattan.

  • Du flyttar i Dock med piltangenterna eller genom att dra uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger på styrplattan.

  • Skriv namnet på ett program eller en mapp. Om du t.ex. vill flytta VoiceOver-pekaren till Mail börjar du skriva namnet.

  • Du lämnar Dock genom att trycka på escapetangenten eller fn-tabb, eller dra fram och tillbaka med två fingrar på styrplattan.

Använda objekt i Dock

  • Om du vill flytta ett objekt håller du ned alternativtangenten och flyttar med piltangenterna. Varje gång du trycker på en piltangent flyttas objektet ett steg.

  • Du öppnar ett objekt genom att trycka på VO-mellanslag eller genom att snabbt trycka två gånger på styrplattan.

  • Om du vill öppna en kontextmeny för ett objekt trycker du på VO-skift-M och flyttar sedan uppåt och nedåt i kontextmenyn med piltangenterna. Vill du stänga kontextmenyn utan att välja något alternativ trycker du på escapetangenten eller fn-tabb.

  • Om du vill lägga till ett objekt navigerar du till objektet i Finder eller på skrivbordet och trycker på kontroll-kommando-skift-T.

  • Om du vill ta bort ett objekt öppnar du kontextmenyn för objektet (VO-skift-M) och väljer Ta bort från Dock.