macOS High Sierra

Läsa meddelanden på en punktskriftsdisplay

VoiceOver skickar meddelanden till punktskriftsdisplayen om händelser som inte visas visuellt på skärmen, t.ex. när ett program i bakgrunden behöver uppmärksamhet. VoiceOver sparar upp till 30 meddelanden i historiken. Det senaste meddelandet visas först.

Innan du kan granska meddelandena måste du ställa in alternativet att visa allmän status för displayen. Det gör du genom att öppna VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat), klicka på kategorin Punktskrift och sedan på Layout.

  • På den statuscell som visar allmän skärmstatus anger punkt 1 om det finns nya, olästa meddelanden. Punkt 2 anger om du redan har läst det aktuella meddelandet.

  • Om du har tilldelat kommandot Meddelandehistorik till en tangent på punktskriftsdisplayen trycker du på den tangenten om du vill visa de senaste meddelandena i läscellerna.

  • Vill du flytta genom meddelandehistoriken trycker du på uppåtpil om du vill gå bakåt till det äldsta meddelandet och på nedåtpil om du vill gå framåt till det senaste meddelandet.

När du har gått igenom meddelandena visar du den aktuella raden igen genom att trycka på valfri routertangent ovanför meddelandena.