macOS High Sierra

Visa statusinformation på en punktskriftsdisplay

Cellerna på en punktskriftsdisplay visar innehållet i den rad som VoiceOver-pekaren fokuserar på. Om punktskriftsdisplayen har dedikerade statusceller kan VoiceOver använda dem till att visa ytterligare information om raden.

  1. Öppna VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat), klicka på kategorin Punktskrift och sedan på Layout.

  2. Markera en eller flera av kryssrutorna bredvid Statusceller.

    Om du inte markerar någon kryssruta visas ingen status och läscellerna används till att visa innehållet i den aktuella raden.

Om du vill visa en utökad punktskriftsbeskrivning för varje punkt i cellen trycker du på routertangenten ovanför en statuscell. Du lämnar beskrivningen genom att trycka på en annan routertangent.

Om punktskriftsdisplayen saknar statusceller använder VoiceOver den första till den tredje cellen till vänster till att visa status. VoiceOver reserverar en annan cell, som lämnas tom, som avdelare mellan statuscellerna och de andra cellerna.