macOS High Sierra

Navigera med bokstäver, text eller attribut

Navigera genom att söka efter en bokstav, text eller ett textattribut.

Efter bokstav

Du kan använda snabbsökning till att snabbt flytta till nästa förekomst av en bokstav i ett element på skärmen. Du aktiverar snabbsökning genom att öppna VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat). Klicka på kategorin Navigering, markera kryssrutan Aktivera snabbsökning och välj sedan en kommandotangent.

 • Om du vill söka efter nästa element som börjar med en viss bokstav trycker du på den angivna kommandotangenten och på bokstaven. Du kan t.ex. trycka på vänster kommandotangent-S.

 • Om du vill söka efter föregående element som börjar med en viss bokstav trycker du på den angivna kommandotangenten, skifttangenten och på bokstaven. Du kan t.ex. trycka på vänster kommandotangent-skift-S.

Efter text

Navigera till nästa förekomst av en fras genom att skriva frasen i VoiceOvers sökpanel.

 1. Du visar sökpanelen genom att trycka på VO-F.

 2. Skriv eller klistra in den text du letar efter i sökpanelen. Tryck sedan på returtangenten.

  VoiceOver söker från VoiceOver-pekaren till slutet av textområdet.

  • Om du vill hitta nästa förekomst av texten i fönstret trycker du på VO-G.

  • Om du vill hitta föregående förekomst av texten i fönstret trycker du på VO-skift-G.

 3. Om du vill visa tidigare sökningar trycker du på tangenten uppåtpil eller nedåtpil. Innan du upprepar, raderar eller anger en ny sökning trycker du på VO-F.

  • Om du vill upprepa en tidigare sökning trycker du på kommando-A.

  • Om du vill radera en sökning trycker du på kommando-backstegstangenten.

Efter textattribut

 • Om du vill hitta nästa eller föregående förekomst av ett attribut använder du följande kommandon:

  Attribut

  Hitta nästa förekomst

  Hitta föregående förekomst

  Fet text

  VO-kommando-B

  VO-kommando-skift-B

  Typsnittsändring

  VO-kommando-O

  VO-kommando-skift-O

  Text som har samma stil som den aktuella texten

  VO-kommando-S (om du inte befinner dig i något textområde söker VO-kommando-S efter nästa objekt som är samma som det aktuella objektet)

  VO-kommando-skift-S (om du inte befinner dig i något textområde söker VO-kommando-skift-S efter föregående objekt som är samma som det aktuella objektet)

  Stiländring

  VO-kommando-C

  VO-kommando-skift-C

  Kursiverad text

  VO-kommando-I

  VO-kommando-skift-I

  Färgändring

  VO-kommando-K

  VO-kommando-skift-K

  Understruken text

  VO-kommando-U

  VO-kommando-skift-U

  Ren text

  VO-kommando-P

  VO-kommando-skift-P

  Grafik

  VO-kommando-G

  VO-kommando-skift-G

  Länk

  VO-kommando-L

  VO-kommando-skift-L