macOS High Sierra

Dra och släppa objekt

Dra och släpp objekt mellan olika platser. Både den ursprungliga platsen och målplatsen måste visas på skärmen när du börjar dra objekten.

Använda kommandon

 1. Flytta VoiceOver-pekaren till ett objekt och tryck på VO- så markeras det för dra och släpp.

  Om du vill använda en specialtangent tillsammans med kommandot håller du ned VO-, tills dra-och-släpp-menyn visas. Välj sedan en specialtangent.

 2. Flytta VoiceOver-pekaren till platsen där du vill släppa det markerade objektet och släpp det med hjälp av ett av följande kommandon:

  • På den plats där pekaren befinner sig: VO-.

  • Framför pekaren: VO-<

  • Efter pekaren: VO->

Om du valde en specialtangent innan åtgärden började används specialtangenten till att utföra eventuella specialkommandon när objektet släpps. Om du till exempel släpper en markerad fil i Finder och använder specialtangenten alternativ dupliceras filen.

Använda musen

Musspårning kan aktiveras och avaktiveras.

 1. Flytta VoiceOver-pekaren till det objekt du vill flytta.

  Om musspårning är avaktiverat flyttar du VoiceOver-pekaren till målplatsen genom att trycka på VO-kommando-F5.

 2. Kontrollera att musen pekar på objektet genom att trycka på VO-F5.

 3. Lås musknappen genom att trycka på VO-kommando-skift-mellanslag.

 4. Flytta VoiceOver-pekaren till målplatsen.

  Om musspårning är avaktiverat flyttar du musen till målplatsen genom att trycka på VO-kommando-F5.

 5. Kontrollera att musen pekar på målplatsen genom att trycka på VO-F5.

 6. Lås upp musknappen genom att trycka på VO-kommando-skift-mellanslag.

Dra till ett aktivt område

Om du använt kategorin Styrningar i VoiceOver-verktyg till att tilldela ”Släpp markerat objekt”-kommandon i förhållande till det aktiva området till tangenter eller gester kan du dra objekt till samma aktivt område.

 1. Markera det objekt du vill dra och använd sedan ett av de kommandon du tilldelat en tangent eller gest.

  VoiceOver uppmanar dig att trycka på den numeriska tangent som motsvarar det aktiva området där du vill släppa objektet. Objektet släpps före, efter eller på det aktiva området.

 2. När objektet har släppts återgår VoiceOver-pekaren till den ursprungliga platsen. Gör samma sak för varje objekt som du vill släppa på det markerade området.

Du kan släppa ett markerat objekt igen så länge som det är tillgängligt på skärmen eller tills du markerar ett nytt objekt som kan dras och släppas.