macOS High Sierra

Navigera bland notiser

Notiser visas i det övre högra hörnet av skärmen. Beroende på vilka inställningar som du gjort i inställningspanelen Notiser visas banderoller eller varningar.

  • Banderoller visas bara en kort tid på skärmen. När du får en säger VoiceOver namnet på programmet (som Mail) och ger en kort beskrivning (som ditt namn och brevets ämnesrad), men VoiceOver-pekaren flyttas inte till notisen.

  • Varningar stannar kvar på skärmen tills du utför en åtgärd. När du får en säger VoiceOver Notispåminnelse medan VoiceOver-pekaren automatiskt flyttas till notisen och notisen stannar där tills du gör en åtgärd eller navigerar därifrån.

  • Navigera i en notis: Tryck på VO-högerpil eller VO-vänsterpil. När du hör den åtgärd som du vill göra (som Stäng, Svara, Snooze eller Senare) väljer du den med VO-mellanslag.

    Du kan även öppna objektet, som ett e-brev, genom att trycka på VO-skift-mellanslag var som helst i notisen.

  • Navigera till en notispåminnelse: Om du navigerade ifrån en varning innan du vidtog en åtgärd kan du gå tillbaka till den genom att trycka på VO-F1-F1 och öppna programväljaren. Tryck sedan på VO-nedåtpil tills du hör Notiscenter, välj den med VO-mellanslag, trycka på VO-nedåtpil tills du hör önskad notis och välj den sedan med VO-mellanslag.

Du kan visa notiser som väntar på åtgärd i vyn Notiser i Notiscenter. Öppna Notiscenter genom att trycka VO-M-M och hoppa till menytillbehören i menyraden, trycka på VO-högerpil tills du hör Notiscenter och sedan trycka på VO-mellanslag.