macOS High Sierra

Samarbeta med hjälp av textpanelen

På textpanelen visas det som VoiceOver läser upp, vilket kan vara till hjälp när du delar datorn med seende användare.

På textpanelen visas det som VoiceOver läser upp för tillfället.

Visa eller gömma panelen

Gör något av följande:

  • Öppna VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat), klicka på kategorin Bildeffekter och klicka sedan på Textpanel.

  • Visa eller göm panelen genom att trycka på VO-kommando-F10.

    Kommandot aktiverar eller avaktiverar inställningen för textpanelen i VoiceOver-verktyg.

Om du vill visa eller gömma textpanelen, punktskriftspanelen och VoiceOver-pekaren trycker du på VO-kommando-F11.

Flytta och ändra storlek på panelen

  1. Tryck på VO-skift-F10 tills du hör den åtgärd du vill utföra.

    Om du t.ex. hör ”ändra storlek” men vill flytta textpanelen trycker du på tangenterna igen så att du hör ”flytta”.

  2. Flytta eller ändra storlek på textpanelen genom att trycka på specialtangenten för VoiceOver och piltangenterna.

  3. När du är klar trycker du på escapetangenten eller fn-tabb.