macOS High Sierra

Använda specialkommando för VoiceOver

Du anger VoiceOver-kommandon genom att trycka på specialtangenten för VoiceOver och en eller flera andra tangenter. Du kan ställa in skiftlåstangenten som specialtangent för VoiceOver, eller att kontroll- och alternativtangenterna ska tryckas ned samtidigt. Du kan t.ex. öppna VoiceOvers hjälpmeny genom att trycka på skiftlåstangenten och H eller kontroll- och alternativtangenterna samt H.

VoiceOver-kommandon visas som VO-tangent i hjälpen. VO står för den specialtangent för VoiceOver som ställts in under kategorin Allmänt i VoiceOver-verktyg. VoiceOver-kommandot VO-skift-M, till exempel, innebär att du ska trycka på specialtangenten för VoiceOver, skifttangenten och M samtidigt. Beroende på vilken specialtangent för VoiceOver du använder trycker du antingen på skiftlåstangenten, skift och M eller kontroll-alternativ-M.

Du kan låsa specialtangenten för VoiceOver så att du inte behöver trycka ned den. Det gör det lättare att ange VoiceOver-kommandon. Om t.ex. specialtangenten för VoiceOver är låst kan du ange kommandot VO-skift-M genom att trycka på bara skifttangenten och M på en gång. Du behöver inte trycka på skiftlåstangenten eller kontroll- och alternativtangenterna.

  • Tryck på VO-; när du vill låsa specialtangenten för VoiceOver. Du låser upp specialtangenten genom att trycka kommandot igen.

  • Tryck snabbt två gånger på skiftlåstangenten om du vill kunna använda skiftlåstangenten till att skriva in versaler när specialtangenten för VoiceOver är inställd på skiftlås.