macOS High Sierra

Navigera i menyer

I menyraden överst på skärmen finns flera menyer, t.ex. Apple-menyn, programmenyn och statusmenyer.

Om styrplattestyrning är aktiverat kan du navigera i menyer med hjälp av gester.

Navigera till menyraden

  • Tryck på VO-M eller tryck snabbt två gånger med två fingrar nära den övre kanten av styrplattan.

Navigera i menyraden

  • Så här går du till en viss meny: Skriv den första bokstaven i menynamnet. Skriv t.ex. ”H” om du vill hoppa till hjälpmenyn.

  • Så här går du till statusmenyerna: Tryck på VO-M-M.

  • Flytta mellan menyerna i en del av menyraden: Tryck på VO-högerpil eller VO-vänsterpil. En ljudeffekt anger när du kommit till slutet på ett område.

  • Öppna Spotlight: Tryck på kommando-mellanslag.

  • Prata med Siri: Tryck på kortkommandot (som det anges i inställningspanelen Siri i Systeminställningar). Om Siri inte visas i menyraden väljer du Apple-menyn > Systeminställningar, klickar på Siri och markerar Visa Siri i menyraden.

Om du använder VoiceOver-gester navigerar du i områdena och menyerna i menyraden genom att dra med ett finger över styrplattan. Du hör en ljudeffekt när du flyttar dig över ett tomt utrymme. Du kan också flytta mellan menyer genom att dra åt vänster eller höger.

Navigera i en meny

  • Du öppnar en valfri meny genom att trycka på VO-mellanslag.

  • Du flyttar nedåt och uppåt i en meny genom att trycka på VO-nedåtpil och VO-uppåtpil. Du kan också dra ett finger uppåt eller nedåt på styrplattan.

  • Om du vill flytta till en undermeny trycker du på VO-högerpil eller drar åt höger på styrplattan. Du återgår till huvudmenyn genom att trycka på VO-vänsterpil eller dra åt vänster på styrplattan.

Stänga en meny

  • Om du vill lämna en meny utan att välja något objekt trycker du på escapetangenten eller drar fram och tillbaka med två fingrar på styrplattan.

Du öppnar en kontextmeny för ett objekt genom att trycka på VO-skift-M. Du kan också använda den anpassade gesten kontroll-styrplatteklick (du kan ändra den här förvalda gesten och tilldela en annan gest till kommandot).