macOS High Sierra

Klicka eller dubbelklicka med musen

Simulera musklick med VoiceOver-kommandon.

  1. Se till att muspekaren är placerad på det objekt du vill klicka på.

    Om du inte ställt in att muspekaren ska följa VoiceOver-pekaren (i kategorin Navigering i VoiceOver-verktyg) måste du flytta VoiceOver-pekaren till objektet och sedan trycka på VO-kommando-F5 så att pekaren placeras på objektet.

  2. Klicka med musen genom att trycka på VO-skift-mellanslag. Dubbelklicka med musen genom att trycka på VO-skift-mellanslag-mellanslag.

Du kan använda mustangenter till att styra muspekaren (med undantag för när NumPad-styrning är aktiverat).