macOS High Sierra

Markera text

När pekarspårning är aktiverat kan du markera text genom att använda vanliga macOS-kortkommandon, VoiceOver-gester eller snabbnavigering.

Använda standardkortkommandon för macOS

 • Markera tecknet till höger eller vänster om insättningspunkten: Tryck på skift-högerpil eller skift-vänsterpil.

 • Markera ordet till höger eller vänster om insättningspunkten: Tryck på skift-alternativ-högerpil eller skift-alternativ-vänsterpil.

 • Markera texten från tangentbordspekaren till början eller slutet av raden: Tryck på skift-kommando-högerpil eller skift-kommando-vänsterpil.

 • Markera texten från tangentbordspekaren till början eller slutet av textområdet: Tryck på skift-kommando-uppåtpil eller skift-kommando-nedåtpil.

Om det inte går att markera text med de här kortkommandona trycker du på VO-returtangenten. Läs texten du vill markera genom att trycka på specialtangenten för VoiceOver och piltangenterna, och tryck sedan på VO-returtangenten igen. Den text som lästes upp markeras.

Använda VoiceOver-gester

 1. Öppna gestrotorn genom att rotera med två fingrar på styrplattan. Fortsätt sedan att rotera tills du hör listan Tecken eller Ord, eller listan Rubriker, Rader eller Statisk text.

 2. Om du vill markera text från startpositionen till nästa element i rotorn drar du isär fingrarna.

  För samman fingrarna om du vill avmarkera texten.

Använda snabbnavigering

 1. Öppna rotorn genom att trycka på vänsterpil-uppåtpil eller högerpil-uppåtpil.

 2. Hoppa till listan Tecken eller Ord, eller listan Rubriker, Rader eller Statisk text, genom att trycka på högerpil och uppåtpil samtidigt (om du vill hoppa till nästa lista) eller på vänsterpil och uppåtpil samtidigt (om du vill hoppa till föregående lista).

 3. Navigera bland objekten i en lista genom att trycka på uppåtpil eller nedåtpil och markera sedan ett objekt genom att trycka på skift-nedåtpil.

  Avmarkera ett objekt genom att trycka på skift-uppåtpil.

Du raderar markerad text genom att trycka på backstegstangenten. Om du råkar radera text av misstag provar du att ångra misstaget genom att trycka på kommando-Z.