macOS High Sierra

Utföra ett objekts alternativa åtgärd

För vissa menykommandon finns alternativa åtgärder som du använder genom att trycka på en specialtangent.

Knappar, kryssrutor och andra element i användargränssnittet kan också ha alternativa åtgärder. Om du t.ex. håller pekaren över en märkning kan ytterligare knappar visas. Om ett program eller en webbutvecklare identifierar den här typen av alternativa objekt för skärmläsare läser VoiceOver automatiskt upp dem så att du kan visa och navigera bland dem.

  • För menykommandon: Flytta VoiceOver-pekaren till ett menykommando och håll sedan ned en specialtangent. Om kommandot har en alternativ åtgärd förknippad med den specialtangenten läser VoiceOver upp den. Du utför åtgärden genom att fortsätta trycka ned specialtangenten och trycka på entertangenten eller på andra tangenter som krävs.

  • För element i användargränssnittet: VoiceOver meddelar när det finns alternativa objekt. Öppna åtgärdsmenyn genom att trycka på VO-kommando-mellanslag och välja Visa alternativa objekt. Du visar de förvalda objekten igen genom att trycka på VO-kommando-mellanslag så att åtgärdsmenyn öppnas. Välj sedan Visa förvalda objekt.