macOS High Sierra

Navigera, sortera och ändra ordningen i tabeller

Med VoiceOver kan du navigera på flera sätt i tabeller efter rad och kolumn. Du kan också sortera och ändra ordning på kolumner.

Navigera bland rader

 • Hör en radrubrik genom att trycka på VO-R.

 • Hör en rad från VoiceOver-pekaren till slutet av raden genom att trycka på VO-R-R.

Du kan låta VoiceOver läsa upp radhuvudet när du navigerar i en tabellrad. Det kan vara användbart när du vill identifiera typen av innehåll i varje cell i en rad. Du ställer in alternativet genom att öppna VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat), klicka på kategorin Utförlighet och sedan på Meddelanden.

Navigera bland kolumner

 • Hör en kolumnrubrik genom att trycka på VO-C.

 • Hör en kolumn från VoiceOver-pekaren till slutet av kolumnen genom att trycka på VO-C-C.

 • Flytta uppåt eller nedåt i en kolumn genom att trycka på uppåt- och nedåtpil.

VoiceOver ger ingen information om tomma kolumner när du navigerar med piltangenterna om du inte har ställt in utförlighetsnivån för tabeller på Hög. Mer information finns i Anpassa utförlighetsnivån för tal eller punktskrift.

Sortera kolumner

 1. Hoppa till sorteringsknappen i kolumnrubriken genom att trycka på VO-|. Tryck sedan på VO-mellanslag.

  Om tabellen också innehåller en radrubrik visas en meny där du väljer en kolumn- eller radrubrik när du trycker på VO-|. Tryck på VO-högerpil tills du hör rätt rubrik och hoppa sedan till sorteringsknappen för den rubriken genom att trycka på mellanslagstangenten.

  Du kan navigera till andra kolumner och sortera dem.

 2. Tryck på VO-| när du har sorterat klart kolumnerna.

Ändra ordning på kolumner

 1. Navigera till den kolumn du vill flytta och hoppa sedan till kolumnrubriken genom att trycka på VO-|.

 2. Tryck på VO-, så att kolumnen markeras.

 3. Navigera till rubriken på kolumnen som du vill att den markerade kolumnen ska hamna framför och infoga den markerade kolumnen framför den genom att trycka på VO-<.

 4. Tryck på VO-| när kolumnerna är i den ordning du vill ha dem.

I en översiktsvy hoppar du till nivån över den aktuella cellen genom att trycka på VO-kommando-\.