macOS High Sierra

Navigera med rotorn

När du använder ett program eller surfar på en webbsida kan du använda rotorn till att navigera direkt till ett objekt i ett programfönster eller på en webbsida. Du kan till exempel gå till ett e-postmeddelande i Mail eller en rubrik eller länk på en webbsida.

 1. Öppna rotorn genom att trycka på VO-U.

 2. Navigera i listorna med höger och vänster piltangent tills du hör rätt lista, t.ex. fönsterpunkter eller rubriker.

  Beroende på vilket program du använder kanske du hör innehållsväljaren. Innehållsväljaren ger snabb tillgång till innehållslistor i ett program. I t.ex. Mail räknar innehållsväljaren upp meddelandena som visas i brevlistan. I veckovyn i Kalender visar den antalet händelser för varje dag.

 3. Navigera bland objekten i listan med tangenterna uppåtpil och nedåtpil tills du hittar rätt objekt.

  • I de flesta listorna kan du skriva några av bokstäverna i ett objekt och på så sätt begränsa listan till endast objekt som innehåller de bokstäverna. I rubriklistan kan du skriva rubriknivån (t.ex. 3) så begränsas listan till bara rubrikerna på den nivån.

   Om du vill visa alla objekt i en lista igen trycker du på backstegstangenten.

  • Om du vill höra ett objekts hjälptagg, om det finns någon, trycker du på VO-skift-H.

  • Om du vill höra ett objekts internetadress, om det finns någon, trycker du på VO-skift-U.

  • Om du inte hittar det objekt du söker lämnar du rotorn utan att göra något val genom att trycka på escapetangenten eller fn-tabb.

 4. Du väljer ett objekt och hoppar till det genom att trycka på returtangenten eller mellanslagstangenten.

  Rotorn stängs.

Du kan ställa in alternativ i VoiceOver-verktyg och anpassa objekten som visas i rotorn när webbsidor visas. Mer information finns i Panelen Webbrotor under kategorin Webb.

Om du använder VoiceOver-gester kan du använda rotorinställningarna med gester.