macOS High Sierra

Navigera i Finder

Använd VoiceOver-kommandon eller gester till att öppna och navigera i Finder-fönster och Finder-kortkommandon till att arbeta med filer och mappar.

Innan du börjar bör du kontrollera att tangentbordsfokus och VoiceOver-pekaren är synkroniserade. Mer information finns i Ställa in eller stänga av pekarspårning.

Öppna ett Finder-fönster

Gör något av följande:

 • Flytta till Dock genom att trycka på VO-D, eller tryck snabbt två gånger nära den nedre kanten av styrplattan. Navigera till Finder som är det första objektet i Dock. Om ett Finder-fönster inte redan är öppet trycker du på returtangenten.

 • Flytta till menyraden genom att trycka på VO-M, eller tryck snabbt två gånger nära den övre kanten av styrplattan. Använd sedan höger piltangent till att navigera till Finder-menyn.

 • Öppna Programväljare genom att trycka på VO-F1-F1, eller tryck snabbt två gånger nära den vänstra kanten av styrplattan. Välj Finder i programväljare.

  Du kan också använda macOS-kortkommandot och hålla ned kommandotangenten samtidigt som du trycker på tabb upprepade gånger tills du hör ”Finder”.

Navigera i ett Finder-fönster

 1. Tryck på VO-högerpil eller VO-vänsterpil i ett Finder-fönster tills du hör ”verktygsfält”. Sedan interagerar du med verktygsfältet.

 2. Tryck på VO-högerpil i verktygsfältet tills du hör ”radiogrupp vy” och interagera sedan med det reglaget. Tryck på VO-högerpil tills du hör den vy (t.ex. symbol eller lista) du vill använda.

 3. När du har valt en vy slutar du interagera med radiogruppen vy och verktygsfältet, och flyttar sedan i fönstret genom att trycka på VO-högerpil tills du hör ”sidofält”.

 4. Interagera med sidofältet och flytta sedan nedåt i listan över objekt i sidofältet genom att trycka på VO-nedåtpil. När du hör det objekt du vill använda trycker du på VO-J för att hoppa till det i vybläddraren så att du kan interagera med det.

  Om du vill hoppa när du använder VoiceOver-gester håller du ett finger på styrplattan medan du trycker på kontrolltangenten.

 5. Flytta till och markera objektet du vill öppna genom att använda metoden för den vy du befinner dig i:

  • Symbolvy: Använd piltangenterna till att flytta till objektet.

  • Listvy: Du flyttar nedåt i listraderna genom att trycka på VO-nedåtpil. Du öppnar och stänger en mapp genom att trycka på VO-\. Om du vill flytta VoiceOver-pekare i en rad och höra information om ett objekt trycker du på VO-högerpil. Du kan också trycka på VO-R om du vill få hela raden uppläst på en gång.

  • Kolumnvy: Du flyttar nedåt i listan tills du kommer till rätt mapp eller fil genom att trycka på nedåtpil. Om du vill gå till en undermeny trycker du på högerpil.

  • Cover Flow-vy: Du bläddrar genom objekten i den övre delen och flyttar automatiskt genom motsvarande listrader i den nedre delen genom att trycka på vänster- eller högerpil.

 6. När du hittar filen eller mappen du vill öppna använder du Finder-kortkommandot kommando-O eller kommando-nedåtpil till att öppna den.

  VoiceOver talar om när du har markerat ett alias eller en fil eller mapp du inte har behörighet att öppna.

Med Finder-kortkommandon

 • Du öppnar det markerade objektet genom att trycka på kommando-O eller kommando-nedåtpil.

 • Du flyttar till det överliggande objektet för det markerade objektet (t.ex. den mapp som innehåller den undermapp du har markerat) genom att trycka på kommando-uppåtpil.

 • Du lägger till det markerade objektet i sidofältet i Finder genom att trycka på kontroll-kommando-T.

 • Du lägger till det markerade objektet i Dock genom att trycka på kontroll-skift-kommando-T.

Du kan tillfälligt gömma verktygsfältet och sidofältet i ett Finder-fönster så att det blir enklare att navigera. Göm eller visa verktygsfältet genom att trycka på alternativ-kommando-T. Om du vill gömma sidofältet trycker du på alternativ-kommando-S.