macOS High Sierra

Sökkommandon

Använd följande kommandon till att utföra åtgärder som att söka efter textattribut, grafik, reglage och andra objekt i textdokument och på webbsidor. VO står för specialtangenten för VoiceOver.

Obs! När VoiceOver är aktiverat kan du ange VoiceOver-kommandon genom att använda Fn-tangenterna och siffertangenterna, tillsammans med specialtangenten för VoiceOver, som ett alternativ till att använda funktionstangenterna (F1 till F12). Om du t.ex. vill öppna VoiceOver-verktyg kan du trycka på kontroll-alternativ-Fn-8 (istället för kontroll-alternativ-F8).

Om du använder funktionstangenterna (F1 till F12) kan du behöva hålla ned Fn-tangenten, beroende på hur du ställer in funktionstangenternas beteende på inställningspanelen Tangentbord.

Sök

VO-F

Öppna sökkommandomenyn

VO-skift-F

Hitta nästa söktext

VO-G

Hitta föregående söktext

VO-skift-G

Hitta nästa lista

VO-kommando-X

Hitta föregående lista

VO-kommando-skift-X

Hitta nästa text med fetstil

VO-kommando-B

Hitta föregående text med fetstil

VO-kommando-skift-B

Hitta nästa stiländring

VO-kommando-C

Hitta föregående stiländring

VO-kommando-skift-C

Hitta nästa kursiverade text

VO-kommando-I

Hitta föregående kursiverade text

VO-kommando-skift-I

Hitta nästa färgändring

VO-kommando-K

Hitta föregående färgändring

VO-kommando-skift-K

Hitta nästa typsnittsändring

VO-kommando-O

Hitta föregående typsnittsändring

VO-kommando-skift-O

Hitta nästa tabell

VO-kommando-T

Hitta föregående tabell

VO-kommando-skift-T

Hitta nästa understrukna text

VO-kommando-U

Hitta föregående understrukna text

VO-kommando-skift-U

Hitta nästa reglage

VO-kommando-J

Hitta föregående reglage

VO-kommando-skift-J

Hitta nästa objekt av annan typ

VO-kommando-D

Hitta föregående objekt av annan typ

VO-kommando-skift-D

Hitta nästa objekt som är av samma typ som det aktuella objektet

VO-kommando-S

Hitta föregående objekt som är av samma typ som det aktuella objektet

VO-kommando-skift-S

Hitta nästa grafik

VO-kommando-G

Hitta föregående grafik

VO-kommando-skift-G

Hitta nästa rubrik

VO-kommando-H

Hitta föregående rubrik

VO-kommando-skift-H

Hitta nästa länk

VO-kommando-L

Hitta föregående länk

VO-kommando-skift-L

Hitta nästa rubrik på samma nivå

VO-kommando-M

Hitta föregående rubrik på samma nivå

VO-kommando-skift-M

Hitta nästa rena text

VO-kommando-P

Hitta föregående rena text

VO-kommando-skift-P

Hitta nästa besökta länk

VO-kommando-V

Hitta föregående besökta länk

VO-kommando-skift-V

Hitta nästa felstavade ord

VO-kommando-E

Hitta föregående felstavade ord

VO-kommando-skift-E

Hitta nästa indragna citat

VO-kommando-Q

Hitta föregående indragna citat

VO-kommando-skift-Q

Hitta nästa indragna citat på samma nivå

VO-kommando-W

Hitta föregående indragna citat på samma nivå

VO-kommando-skift-W