macOS High Sierra

Riktningskommandon

Använd följande kommandon till att utföra åtgärder som att höra information om det aktuella objektet och om det som är öppet på skärmen. VO står för specialtangenten för VoiceOver.

Obs! När VoiceOver är aktiverat kan du ange VoiceOver-kommandon genom att använda Fn-tangenterna och siffertangenterna, tillsammans med specialtangenten för VoiceOver, som ett alternativ till att använda funktionstangenterna (F1 till F12). Om du t.ex. vill öppna VoiceOver-verktyg kan du trycka på kontroll-alternativ-Fn-8 (istället för kontroll-alternativ-F8).

Om du använder funktionstangenterna (F1 till F12) kan du behöva hålla ned Fn-tangenten, beroende på hur du ställer in funktionstangenternas beteende på inställningspanelen Tangentbord.

Höra en sammanfattning av öppna program

VO-F1

Öppna programväljaren

VO-F1-F1

Höra en sammanfattning av det aktuella fönstret

VO-F2

Öppna fönsterväljaren

VO-F2-F2

Höra storleken på det aktuella fönstret och var på skärmen det finns

VO-kommando-skift-F2

Höra var på skärmen det aktuella fönstret finns och om något överlappar det.

VO-kommando-skift-F2-F2

Höra en beskrivning av objektet i VoiceOver-markören, inklusive objektets aktuella status, t.ex. om en kryssruta är markerad eller det procentuella värdet för ett skjutreglage

VO-F3

Höra storleken på det aktuella objektet och var på skärmen det finns

VO-kommando-skift-F3

Höra var på skärmen det aktuella objektet finns och om något överlappar det

VO-kommando-skift-F3-F3

Höra en beskrivning av objektet med tangentbordsfokus, inklusive objektets aktuella status, t.ex. om en kryssruta är markerad eller det procentuella värdet för ett skjutreglage

VO-F4

Höra en detaljerad beskrivning av objektet i tangentbordsfokus

I texten hör du placeringen av insättningspunkten i förhållande till det övre vänstra hörnet av det textobjekt där insättningspunkten finns. Du kan t.ex. få höra att insättningspunkten finns fyra centimeter åt höger, tio centimeter ned från det översta vänstra hörnet av texten.

VO-F4-F4

Höra en beskrivning av objektet under pekaren, inklusive objektets aktuella status, t.ex. om en kryssruta är markerad eller det procentuella värdet för ett skjutreglage

VO-F5

Höra placeringen av pekaren som x- och y-koordinater på skärmen, i förhållande till det övre vänstra hörnet av skärmen

VO-F5-F5

Höra placeringen av pekaren som x- och y-koordinater i det aktuella fönstret.

VO-F5-F5-F5

Läsa det markerade objektet

VO-F6

Läsa innehållet i VoiceOver-pekaren

VO-A

Läsa det synliga innehållet i fönstret, Dock eller på skrivbordet beroende på var du befinner dig

VO-skift-W

Upprepa den senast upplästa frasen

VO-Z

Kopiera den senast upplästa frasen till urklipp

VO-skift-C

Spara den senast upplästa frasen och kraschloggen till en fil på skrivbordet för felsökning

VO-skift-Z