macOS High Sierra

Anteckna på bilder

Om du lägger till en bild i ett dokument kan du lägga till former, texter och pratbubblor med märkningsfunktionen i Textredigerare. Du kan även rita din egen bild med styrplattan.

Öppna Textredigerare åt mig

 1. För pekaren över en bild, klicka på popupmenyn Märkning och välj Märkning.

  Om popupmenyn inte visas kanske du måste aktivera Märkning. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Tillägg, klicka på Åtgärder och markera kryssrutan Märkning.

 2. Gör markeringar i bilden med hjälp av verktygen i verktygsfältet (eller använd Touch Bar).

  Skissa

  Skissa en form med ett enda penndrag.

  Om din skiss känns igen som en av standardformerna ersätts den av den formen. Om du vill använda skissen i stället väljer du den från paletten som visas.

  Rita

  Rita en form med ett enda penndrag. Tryck fingret hårdare mot styrplattan om du vill rita med en tjockare, mörkare linje.

  Det här verktyget visas bara på datorer med en Force Touch-styrplatta.

  Former

  Klicka på en form och dra den till önskad plats. Ändra storlek på formen med hjälp av de blå handtagen. Om formen har gröna handtag använder du dem till att ändra formen.

  Du kan zooma och markera former med de här verktygen:

  • Zooma  : Dra linsen till önskad plats. Öka eller minska zoomningen genom att dra i det gröna handtaget och ändra linsstorleken med det blå handtaget.

  • Markera  : Dra markeringen till önskad plats. Ändra storlek med de blå handtagen.

  Text

  Skriv texten och dra textrutan till önskad plats.

  Signera

  Om det finns en lista med signaturer klickar du på en och drar den till önskad plats. Ändra storlek med de blå handtagen.

  Så här skapar du en ny signatur:

  • Med styrplattan: Klicka på Styrplatta och klicka på texten när du blir ombedd att göra det. Skriv din signatur på styrplattan med fingret och klicka på Klar. Klicka på Rensa och försök igen om du inte blev nöjd.

   Om styrplattan stöder det kan du signera med en tjockare, mörkare linje genom att trycka fingret hårdare mot styrplattan.

  • Med datorns inbyggda kamera: Klicka på Kamera. Håll upp signaturen (på vitt papper) framför kameran så att signaturen är i nivå med den blå linjen i fönstret. Klicka på Klar när signaturen visas i fönstret. Klicka på Rensa och försök igen om du inte blev nöjd.

  Formstil

  Ändra tjockleken och typen av linjer som används i en form och lägg till en skugga.

  Ramfärg

  Ändra färgen på linjerna som används i en form.

  Fyllningsfärg

  Ändra färgen som används inuti en form.

  Textstil

  Ändra typsnittet eller typsnittsstilen och färgen.

  Beskär en bild genom att föra pekaren nära bildens kant och sedan dra i de blå handtagen för att justera storleken på beskärningsfönstret. Flytta beskärningsfönstret genom att föra pekaren till bildens kant och mellan de blå handtagen och sedan dra fönstret dit det ska vara.

 3. Klicka på Klar.