macOS High Sierra

Få systeminformation för datorn

När du öppnar Systeminformation ser du en systemrapport med detaljerad information om datorn som bl.a. innehåller:

 • Maskinvara som är installerad inuti eller ansluten till datorn.

 • Datorns nätverksanslutningar, inklusive aktiva tjänster, dess IP-adresser, samt typ och hastighet på nätverksanslutningarna.

 • Datorns programvara, inklusive operativsystem, program och tillägg till kärnan. (Du kan se version, ändringsdatum och plats för varje programvara.)

Du öppnar Systeminformation och visar systemrapporten genom att klicka på Launchpad-symbolen i Dock, klicka på Övrigt och sedan klicka på Systeminformation.

Öppna Systeminformation åt mig

Visa en systemrapport

 • Visa en längre rapport: Välj Arkiv > Visa mer information. Rapporten kan bli några MB i storlek.

 • Visa en kortare rapport: Välj Arkiv > Visa mindre information. Rapporten innehåller det mesta av maskinvaru- och nätverksinformationen men utelämnar det mesta av programvaruinformationen.

Skriva ut, spara eller skicka en systemrapport

 • Skriv ut en systemrapport: Välj Arkiv > Skriv ut.

 • Spara en systemrapport: Välj Arkiv > Spara, ange ett namn och välj en målplats för rapporten.

 • Skicka en systemrapport till Apple: Välj Arkiv > Skicka till Apple. Om du ringer Apples support kan du hjälpa supportteknikern genom att erbjuda en kopia av din datorkonfiguration.

Visa systeminformation i Om den här datorn

Du kan visa information om din dator som omfattar datorns modellnamn, versionen av macOS du använder och annat.

 • Välj Fönster > Om den här datorn och klicka på något av följande.

  • Översikt: Visa specifikationsinformation om datorn.

  • Bildskärmar: Få information om bildskärmar som är anslutna till datorn.

  • Lagring: Visa hur mycket av din lagringsenhet som används och vilka typer av information som lagras. Mer information finns i Visa använt och tillgängligt lagringsutrymme.

  • Minne: Visa mängden minne som är installerat på datorn och hur många minneskortplatser som finns tillgängliga för att uppgradera minnet. Beroende på vilken typ av dator du har kanske det inte finns någon minnespanel.

  • Support: Få tillgång till supportresurser för macOS-programvara Mac-maskinvara.

  • Service: Kontrollera service-, support- och reparationsalternativ för datorn.

Använd Aktivitetskontroll till att få information om datorns minne.

Öppna Aktivitetskontroll åt mig

Läs mer i Visa minnesutnyttjande.