macOS High Sierra

Felsökning av Safari

Om du har problem med att surfa på internet kan du prova förslagen nedan.

Webbsidor visas inte

  • Kontrollera internetanslutningen.

  • Prova att använda ett annat program som använder internet, t.ex. Mail.

  • Kontrollera att alla kablar är anslutna och att dina nätverksenheter (t.ex. en router) är påslagna.

Problem med att öppna webbsidor

Om datorn är ansluten till internet men du fortfarande har problem väntar du några minuter och försöker sedan visa webbsidan igen.

Mer hjälp finns i:

Om det inte går att öppna en webbplats i Safari

Om du inte kan öppna ett Safari-fönster

Om en användare inte kan öppna en krypterad webbsida

Webbsidor innehåller skräptext eller är svåra att läsa

Om webbsidor innehåller skräptecken eller är ofullständiga, eller om texten på dem är för liten, kan du behöva ändra Safari-inställningarna. Mer hjälp finns i:

Om det finns märkliga eller ovanliga tecken i texten på en webbsida

Om funktioner på en webbsida inte fungerar

Om Safari inte visar webbsidebilder

Zooma in i webbsidor

Dina sökningar är inte effektiva

Om dina sökningar inte ger dig önskat resultat kan du förbättra sökresultaten med lämpliga söktermer.

Autofyll fungerar inte

Funktionen Autofyll i Safari minns information du har angett i formulär på webbsidor. Om Autofyll inte fungerar kan du behöva ändra Autofyll-inställningarna i inställningspanelen Safari.

Problem med att hämta filer

  • Klicka på knappen för visning av hämtade filer och se statusen för objekten som hämtas.

  • Om hämtningen är pausad klickar du på återupptagningsknappen bredvid filen i listan.

  • Visa en hämtad fil i Finder genom att klicka på förstoringsglaset till höger om namnet i hämtningslistan.

Se Om Safari inte kan hämta ett objekt från webben för lösningar på andra filhämtningsproblem.

Problem med insticksfiler

Om en webbsida har problem med att visa innehåll till insticksfiler som video, kan det visas en platshållare med en knapp som beskriver problemet med insticksfilen. Till exempel kan insticksfilen vara gammal, saknad eller blockerad.

Klicka på platshållarknappen och se efter om det hjälper till att lösa problemet.

Mer information finns i Om en insticksfil saknas och Om du tillfrågas om att lita på eller uppdatera en insticksfil.