macOS High Sierra

Stoppa automatisk uppspelning av videor

En del webbplatser, och andra som förser de webbplatserna med innehåll (även annonsörer), spelar upp video automatiskt när du besöker deras webbplatser. Att stänga av ljudet i fönster och flikar är en snabb och tillfällig lösning, men du kan blockera video permanent för en enskild webbplats eller för alla webbplatser.

Blockera video för den webbplats som visas just nu

 1. Välj Safari > Inställningar för den här webbplatsen.

  Du kan också kontroll-klicka i det smarta sökfältet och sedan välja Inställningar för den här webbplatsen.

 2. Håll pekaren till höger om Spela automatiskt, klicka på popupmenyn och välj ett alternativ:

  • Tillåt autouppspelning av allt: Låter videor på den här webbplatsen spelas upp automatiskt.

  • Stoppa medier med ljud: Blockerar automatisk uppspelning för videor som innehåller ljud, men tillåter att andra videor spelas upp.

  • Aldrig autouppspelning: Blockerar automatisk uppspelning för alla videor på den här webbplatsen.

Blockera video för alla webbplatser

 1. Välj Safari > Inställningar och klicka på Webbplatser.

 2. Klicka på Spela automatiskt i listan till vänster.

 3. Gör något av följande:

  • Välj inställningar för en webbplats i listan: Markera webbplatsen till höger och välj sedan alternativet du vill använda för den.

  • Välj inställningar för alla webbplatser som inte är anpassade för närvarande: Klicka på popupmenyn ”Vid besök på andra webbplatser” och välj sedan ett alternativ.

   Du kan se webbplatser som du har anpassat under Konfigurerade webbplatser. Om du inte ser Konfigurerade webbplatser har du antingen inte konfigurerat någon webbplats ännu eller har rensat listan.

  • Välj inställningar för alla webbplatser: Se till att inga webbplatser är listade under Konfigurerade webbplatser (rensa listan snabbt genom att markera webbplatserna och klicka på Ta bort). Klicka på popupmenyn ”Vid besök på andra webbplatser” och välj sedan ett alternativ.