uppspelningsreglage

Med uppspelningsreglage som t.ex. knapparna för uppspelning, paus och framåt- och bakåtspolning kan du styra en video- eller ljudfil.

Med Force Touch-styrplattor kan du spola bakåt eller snabbspola framåt snabbare eller långsammare i en QuickTime-film genom att trycka hårdare eller lättare.

Reglage för volym, spola bakåt, spela upp, spola framåt och delning.