macOS High Sierra

Lägg till kommentarer eller rita på en bild

Använd Märkning till att skriva eller rita på en bild eller lägga till former eller en signatur på den.

Öppna Bilder

 1. Dubbelklicka på en bild och klicka sedan på Redigera i verktygsfältet.

 2. Klicka på knappen Tillägg och välj Märkning.

 3. Märk bilden med hjälp av verktygen som visas i verktygsfältet.

  Du kan när som helst justera en märkning: för pekaren nära kanterna och dra i de blå handtagen.

  • Skissa : Rita en form med ett enda penndrag. Om din skiss känns igen som en av standardformerna ersätts den av den formen. Om du vill använda skissen i stället väljer du den från paletten som visas.

  • Rita: Rita en form med ett enda penndrag. Tryck fingret hårdare mot styrplattan om du vill rita med en tjockare, mörkare linje. (Det här verktyget visas bara på datorer med en Force Touch-styrplatta.)

  • Former : Klicka på en form, linje eller pil och dra den till önskad plats. Ändra storlek på formen med hjälp av de blå handtagen. Om formen har gröna handtag använder du dem till att ändra formen.

  • Markera : Klicka på knappen Form och sedan på knappen Högdagrar. Dra markeringen till önskad plats. Ändra storlek på den genom att dra i de blå handtagen.

  • Förstora: Klicka på knappen Form och sedan på knappen Lupp. Dra luppen till området du vill förstora. Öka eller minska förstoringen genom att dra i det gröna handtaget. Ändra storleken på luppen med det blå handtaget. Du kan förstora specifika områden genom att placera flera luppar på en bild.

   Tips: Om du vill förstora ett område ännu mer skapar du en lupp till (håll ned alternativtangenten samtidigt som du drar en befintlig lupp) och lägger den på den andra luppen. Använd stödlinjerna till att justera dess position.

  • Text : Klicka på textknappen, skriv texten och dra textrutan till önskad plats.

  Du kan ändra olika attribut hos vissa skisser, former, texter och signaturer:

  • Ändra linjestilen: Klicka på knappen för formstil .

  • Ändra linjefärgen: Klicka på knappen för ramfärg .

  • Ändra fyllningsfärgen: Klicka på knappen för fyllningsfärg .

  • Ändra typsnittet eller typsnittsstilen: Klicka på knappen för textstil .

 4. Klicka på Spara ändringar.

Om du vill ändra en markerad bild senare markerar du den och klickar på knappen Tillägg. Välj sedan Märkning igen.