macOS High Sierra

Ta bort röda ögon

När du tar en bild med blixt så kan personerna i bilden få röda pupiller. Du kan minska de röda ögon som finns i en bild. Om du tar bort röda ögon i en Live Photo-bild kan du fortfarande spela upp den.

Öppna Bilder

  1. Dubbelklicka på en bild och klicka sedan på Redigera i verktygsfältet.

  2. Klicka på Justera i verktygsfältet.

  3. Klicka på visningstriangeln bredvid Röda ögon på panelen Justera.

  4. Klicka på Auto.

    Bilder tar bort alla röda ögon programmet identifierar i ansikten på bilden.

  5. Om de röda ögonen fortfarande märks drar du storleksreglaget tills cirkeln har samma storlek som det röda området i personens ögon.

  6. Placera pekaren över den röda pupillen och klicka. Upprepa det här steget för alla röda ögon i bilden.

    Pekaren för röda ögon placerat på en röd pupill.

Obs! Verktyget för röda ögon fungerar inte på djurögon som visar blixten med en annan färg (grön eller gul).