macOS High Sierra

Formatera text i ett kort

När du har valt tema och layout för ett kort kan du ändra utseendet på all text som finns på kortet.

Öppna Bilder

Formatera text på en kortsida

 1. Klicka på ett kort under Projekt i sidofältet.

 2. Välj en kortsida genom att klicka på Framsida, Insida eller Baksida (sidalternativen beror på vilken typ av kort du skapar).

 3. Markera den text som du vill formatera.

 4. Gör något av följande:

  • Välj Redigera > Typsnitt > Visa typsnitt. Välj sedan de typsnittsalternativ du vill använda.

  • Klicka på alternativknappen i verktygsfältet och formatera sedan texten med reglagen i fönstret Textalternativ.

   Ett kort med markerad text och fönstret Textalternativ till höger.

Om en varning (röd triangel) visas när du arbetar med ett kort

Om en röd triangel med ett utropstecken visas när du arbetar med ett kort finns det text som inte ryms i det tillgängliga utrymmet. Det kan bero på att typsnittet är för stort eller på att texten innehåller för många tecken.

Triangelvarningssymbol.

Du rättar en varning genom att göra något av följande:

 • Minska det utrymme texten tar upp genom att ändra textens typsnitt, stil eller storlek.

 • Redigera texten så att den innehåller färre ord.