macOS High Sierra

Minska bruset för en bild

Bilder tagna i dåligt ljus kan vara korniga eller fläckiga, vilket kallas för brus. Du kan minska eller helt ta bort brus i bilder.

Obs! Brusreduktion fungerar även med bilder i filformatet RAW.

  1. Dubbelklicka på en bild och klicka sedan på Redigera i verktygsfältet.

  2. Klicka på Justera i verktygsfältet.

  3. Klicka på visningstriangeln bredvid Brusreduktion på panelen Justera.

  4. Dra reglaget Brusreduktion tills du är nöjd med resultatet.

    Reglaget Brusreduktion på panelen Justera

    Obs! När du redigerar RAW-bilder (version 6 eller senare) finns reglagen Luminansbrus, Färgbrus och Detaljer som du kan använda till att finjustera brusreduktionen.