macOS High Sierra

Lägga till, ta bort och ändra ordning på boksidor

Du kan lägga till, radera och ändra ordning på boksidor. Du kan infoga nya sidor var du vill i en bok, med undantag för mellan utsidan och insidan av omslaget.

Obs! En bok måste ha ett jämnt antal sidor. Om du ändrar antalet sidor så att ett ojämnt antal sidor uppstår lägger Bilder automatiskt till en tom sida så att antalet sidor blir jämnt.

Öppna Bilder

 1. Klicka på en bok under Projekt i sidofältet.

 2. Gör något av följande:

  • Lägg till en sida: Markera sidan du vill lägga till den nya sidan efter. Klicka på knappen för att lägga till sida i verktygsfältet och välj Lägg till sida.

  • Ange det exakta antalet sidor i en bok: Klicka på bokinställningsknappen i verktygsfältet och dra reglaget Antal sidor.

  • Radera en sida från en bok: Markera sidan genom att klicka på den och trycka på backstegstangenten, eller klicka på knappen för att lägg till sida i verktygsfältet, välj Ta bort sida och klicka på Fortsätt. Du kan också kontroll-klicka på sidan, välja Ta bort sida och sedan klicka på Fortsätt.

  • Flytta en sida i en bok: Placera pekaren på ett sidnummer tills sidknappen visas. Flytta sedan sidan till en ny plats genom att dra sidknappen. Du kan också markera en sida och sedan dra sidknappen.

   En sida i ett dubbelsidigt uppslag med sidknappen synlig under sidan.