macOS High Sierra

Skapa ett kort

Du kan använda dina bilder till att skapa professionellt designade kort och få dem skickade till släkt och vänner.

Tryckta kort som visar flera utformningar.

När du har valt den typ av kort som du vill använda, och de bilder du vill lägga till på det, skapar Bilder automatiskt ett snyggt kort. Du kan enkelt ändra kortet och lägga till eller ta bort bilder.

Öppna Bilder

Skapa ett kort

 1. Välj de bilder du vill använda i kortet.

 2. Välj Arkiv > Skapa > Kort.

 3. Klicka på knappen Markera för det kortformat du vill använda.

 4. Välj en temakategori (t.ex. Födelsedag, Fars dag eller Tack) från popupmenyn Tema. Välj riktning genom att välja Liggande eller Stående, och klicka sedan på ett korttema. Vilka alternativ som visas beror på vilket kortformat du har valt.

 5. Klicka på Skapa Kort.

  Bilder skapar ett kort med de bilder och det tema du valt.

  Bilder-fönstret med ett kort.
 6. Om du vill ändra kortet gör du något av följande:

Tips: Du kan också skapa kort utan att välja några bilder först: Klicka bara på Lägg till-knappen bredvid Mina projekt, välj Kort och välj sedan en korttyp och ett tema. Du lägger till bilder i den nya kalendern genom att klicka på Lägg till bilder.

Byta tema och riktning för ett kort

När du väljer ett tema och skapar ett kort tilldelar Bilder automatiskt en layout och placerar bilder på kortets omslag och insida. Det korttema du använder anger vilka layouter som är tillgängliga.

Du kan också när som helst byta tema för ett kort.

 1. Klicka på ett kort under Projekt i sidofältet.

 2. Klicka på knappen Kortinställningar i verktygsfältet, klicka på Ändra tema och sedan på Fortsätt.

 3. Välj liggande eller stående riktning.

 4. Välj tema och klicka sedan på Välj tema.

  Välj en annan temakategori från popupmenyn i verktygsfältet om du vill visa fler teman (vilka alternativ som visas beror på vilket format du har valt).

Byt namn på ett kort

När du skapar ett kort anger Bilder ett namn baserat på den information som är kopplad till bilderna, t.ex. deras albumnamn. Du kan byta namn på kortet.

 1. Klicka på Projekt i verktygsfältet och klicka sedan på kortets namn så att det markeras.

 2. Skriv in ett nytt namn.

Ta bort Apples logotyp från ett kort

 • Klicka på knappen Kortinställningar i verktygsfältet och avmarkera kryssrutan Inkludera Apple-logotyp.