macOS High Sierra

Skapa fler bildbibliotek

Du kan skapa ytterligare bildbibliotek för att ordna dina bilder, album och projekt (t.ex. böcker, kort och kalendrar) och sedan växla mellan biblioteken. Du kan till exempel ha separata bibliotek för personliga bilder och bilder du använder i arbetet. Om du har barn som tar bilder så kan deras bilder ligga i ett eget bibliotek.

Viktigt: Om du använder iCloud-bildbibliotek ska du tänka på att bara de bilder och videor som finns i systembildbiblioteket synkroniseras med iCloud. Se till att säkerhetskopiera alla dina bildbibliotek. Mer information finns i Säkerhetskopiera Bilder-biblioteket.

Öppna Bilder

Skapa ett nytt bildbibliotek

 1. Om Bilder är öppet väljer du Bilder > Avsluta Bilder.

 2. Håll ned alternativtangenten och dubbelklicka på symbolen för Bilder i mappen Program (eller klicka på symbolen för Bilder i Dock) så att Bilder öppnas.

 3. Klicka på Skapa nytt i dialogrutan Välj bibliotek.

 4. Ange ett biblioteksnamn och välj en plats där biblioteket ska sparas.

 5. Klicka på OK.

Byta mellan bildbibliotek

 1. Om Bilder är öppet väljer du Bilder > Avsluta Bilder.

 2. Håll ned alternativtangenten och dubbelklicka på symbolen för Bilder i mappen Program (eller klicka på symbolen för Bilder i Dock) så att Bilder öppnas.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Välj bibliotek:

  • Klicka på det bibliotek som du vill använda och klicka sedan på Välj bibliotek.

  • Om biblioteket du vill använda inte visas i dialogrutan Välj bibliotek klickar du på Annat bibliotek. Navigera till platsen för biblioteket, markera det och klicka sedan på Välj bibliotek.

Ange att ett bibliotek ska vara systembildbibliotek

Du kan byta till ett annat bibliotek och ange att det ska vara systembildbibliotek. Information om vad du bör tänka på när du anger ett annat systembildbibliotek finns i Systembildbiblioteket i översikt.

Så här anger du det aktuella biblioteket som systembildbibliotek:

 • Välj Bilder > Inställningar, klicka på Allmänt och klicka sedan på Använd som systembildbibliotek.

Viktigt: Om du byter till ett annat bibliotek stänger Bilder automatiskt av alla iCloud-tjänster. Om du vill använda iCloud-bildbibliotek, iCloud-bilddelning och Min bildström med det nya systembildbiblioteket måste du aktivera dem igen på iCloud-panelen i Bilder-inställningarna. När du slår på iCloud-bildbibliotek efter att ha angett ett nytt systembildbibliotek kommer bilderna som är lagrade på iCloud att slås ihop med de som finns i det nya systembildbiblioteket. När innehållet från det nya systembildbiblioteket har överförts till iCloud går det inte att splittra biblioteken igen, så tänk dig för noga innan du byter systembildbibliotek.

Skapa mer utrymme i Bilder-biblioteket

Om utrymmet tar slut på datorn varnar Bilder dig. Du kan frigöra utrymme genom att radera bilder i biblioteket.

VARNING: Om du raderar bilder medan iCloud-bildbibliotek är aktiverat raderas bilderna från iCloud och alla dina enheter som använder iCloud-bildbibliotek.

 1. Markera bilderna du vill radera och tryck på kommando-backstegstangenten.

  De raderade filerna flyttas till albumet Senast raderade där de ligger kvar det antal dagar som visas. Du kan spara utrymme genom att radera bilderna med en gång från albumet Senast raderade.

 2. Klicka på albumet Senast raderade i sidofältet.

 3. Markera de bilder du vill radera med en gång från biblioteket och klicka sedan på Radera [antal] objekt.