macOS High Sierra

Återskapa ett Bilder-bibliotek från en Time Machine-säkerhetskopia

Om du säkerhetskopierar datorn med Time Machine kan du enkelt återskapa ett bildbibliotek till hur det såg ut när det senast säkerhetskopierades.

Obs! Om du använder iCloud-bildbibliotek och du återskapar systembildbiblioteket från en Time Machine-säkerhetskopia återskapas eventuella bilder du raderat sedan den sista Time Machine-säkerhetskopieringen till datorn och överförs till iCloud igen. Om du har valt att optimera lagringen på datorn kanske Time Machine inte har säkerhetskopior av originalen. Originalen lagras däremot på iCloud.

  1. Om Bilder är öppet väljer du Bilder > Avsluta Bilder.

  2. Klicka på symbolen för Time Machine i menyraden och välj Gå in i Time Machine.

    Time Machine öppnas och visar dina tillgängliga säkerhetskopior

  3. Klicka på datumet för den senaste säkerhetskopieringen, navigera till säkerhetskopian av bildbiblioteket och markera det genom att klicka på det.

  4. Klicka på Återskapa.

    Beroende på bibliotekets storlek kan det ta lite tid innan biblioteket har återskapats. Nästa gång du öppnar Bilder bör du kunna använda Bilder-biblioteket som det såg ut vid den senaste säkerhetskopieringen.