macOS High Sierra

Använda nivåjusteringar

Du kan styra justera färgtonsintervallet och kontrasten i en bild genom att justera nivåerna i bilden. Du kan justera inställningarna för svartpunkten, skuggor, mellantoner, högdagrar och vitpunkten. Du kan också ändra utseendet för vissa färger (röd, grön och blå).

Bild före nivåjusteringar.
Bild efter nivåjusteringar.
 1. Dubbelklicka på en bild och klicka sedan på Redigera i verktygsfältet.

 2. Klicka på Justera i verktygsfältet.

 3. Klicka på visningstriangeln bredvid Nivåer på panelen Justera.

 4. Gör något av följande:

  • Autokorrigera nivåerna för en bild: Klicka på popupmenyn nedanför nivåsymbolen, välj sedan Luminans, RGB eller den färg du vill ändra. Klicka därefter på Auto.

   Nivåreglage med Auto i övre högra hörnet.
  • Justera nivåer manuellt: Dra handtagen i histogrammet tills du är nöjd med justeringarna. Dra handtaget samtidigt som du håller ned alternativtangenten om du vill flytta både det övre och det undre handtaget samtidigt.

   Nivåreglage bredvid RGB-histogrammet, med (från vänster till höger) svartpunkt, skuggor, mellantoner, högdagrar och vitpunkt.
   • Svartpunkt: Justera den punkt vid vilken svarta områden blir helt svarta (inga detaljer visas).

   • Vitpunkt: Justera den punkt vid vilken vita områden är helt vita.

   • Skuggor: Justera hur ljusa eller mörka skuggor är för den detaljnivå du vill ha.

   • Högdagrar: Justera högdagrar till den ljusstyrka du vill använda.

   • Mellantoner: Justera hur ljusa eller mörka områden med mellantoner är i en bild.

  • Ändra färgsticket för en viss färg i en bild: Klicka på popupmenyn nedanför nivåsymbolen och välj sedan den färg du vill ändra. Justera hur ljus eller mörk färgen är i bilden genom att dra handtagen.

   Nivåreglage och histogram för ändring av rött i en bild.
  • Ändra histogrammet till att visa luminansvärden (istället för RGB-värden): Klicka på popupmenyn nedanför nivåsymbolen och välj sedan Luminans. Du kan t.ex. vilja ändra histogrammet till luminansvärden när du arbetar med svartvita bilder. Histogramhandtagen fungerar likadant som när RGB-histogrammet visas.

Obs! Du kan också dra de övre handtagen för nivåreglagen om du vill ändra justeringsintervallet. Om du t.ex. bara vill justera de ljusaste högdagrarna flyttar du det övre handtaget längre åt höger. Om du vill finjustera en justering håller du ned alternativtangenten och drar det nedre handtaget. Då flyttas både det övre och det nedre handtaget tillsammans tills du får önskat resultat.