verktygsfält

Verktygsfältet är den rad med knappar som finns ovanför ditt kalkylblad i Numbers-fönstret. Klicka på knapparna om du vill se alternativen för att infoga objekt som former, diagram och tabeller, om du vill öppna och stänga sidofältet, visa sök och ersätt med mera.

Menyraden överst på skärmen med menyerna Apple, Numbers, Arkiv, Redigera, Infoga, Format, Ordna, Innehåll, Dela, Fönster och Hjälp. Nedanför menyraden visas ett öppet Numbers-kalkylblad med knappar i verktygsfältet överst för vy, zooma, lägga till kategori, infoga, tabell, diagram, text, form, media och kommentar.

Om du vill anpassa verktygsfältet (ändra vilka knappar som visas och hur de är placerade) väljer du Innehåll > Anpassa verktygsfältet från menyn Innehåll överst på skärmen.

Om du inte kan se en knapp som nämns i en anvisning kanske knappen har tagits bort om verktygsfältet har anpassats. Du kan lägga till den igen genom att anpassa verktygsfältet på nytt.

Menyraden högst upp på skärmen (ovanför Numbers-fönstret) innehåller en del menyer som har samma namn som knappar i verktygsfältet. De här menyerna innehåller inte alltid samma alternativ som objekten i verktygsfältet. I de flesta fallen innehåller menyerna i menyraden många fler kommandon än objekten i verktygsfältet.