insättningspunkt

Insättningspunkten är en blinkande vertikal linje eller ett streck i text som visar var nästa tecken du skriver kommer att hamna.

Du placerar insättningspunkten i texten genom att göra något av följande:

  • I en tabellcell: Markera cellen genom att klicka på den. Klicka sedan där du vill börja skriva.

  • I en textruta: Klicka på textrutan. Om objektet redan innehåller text kan du klicka en gång för att markera objektet och sedan klicka där du vill placera insättningspunkten i texten.

  • I en form: Dubbelklicka på formen. Om objektet innehåller text markeras ett ord. Klicka igen där du vill placera insättningspunkten.

Du kan flytta insättningspunkten med piltangenterna efter att du har placerat den.