markera text

Om texten finns i en tabellcell måste du klicka på cellen innan du kan markera texten.

  • Markera ett eller flera tecken: Klicka framför det första tecknet och dra sedan över alla tecknen du vill ha med.

  • Markera ett ord: Dubbelklicka på ordet.

  • Markera ett stycke: Trippelklicka på stycket.

  • Markera ett textintervall: Klicka framför det första tecknet, håll sedan ned skifttangenten på tangentbordet och klicka i slutet av texten som du vill markera. Du kan markera enstaka tecken eller en stor textmassa som sträcker sig över flera stycken.