mallväljaren

I mallväljaren visas miniatyrer av mallarna som du kan använda till att skapa ett nytt kalkylblad. Om du vill öppna mallväljaren väljer du Arkiv > Nytt (från Arkiv-menyn överst på skärmen).

Mallväljaren med mallkategorier till vänster och mallminiatyrer till höger. Popupmenyn för språk finns i nedre vänstra hörnet.